Giới Thiệu

Khái niệm hoá đơn điện tử:
Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử:
  • Doanh nghiệp chủ động trong khởi tạo và phát hành hóa đơn.
  • Đơn giản hóa việc phát hành, quản lý hóa đơn, kê khai thuế.
  • Dễ dàng tra cứu thông tin hóa đơn, kiểm soát phát hành hóa đơn.
  • Tiết kiệm chi phí giao dịch hóa đơn, chi phí phát hành hóa đơn.
  • Doanh nghiệp cũng tự chủ, tự chịu trách nhiệm với thông tin hóa đơn được phát hành và hạn chế rủi ro,…
  • Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử.
  • Thúc đẩy việc hiện đại hoá công tác quản trị doanh nghiệp.